Thursday, February 25, 2010

Kuidas tunneb k6ps ennast eestlasena?


Nii ja naa.Eesti keel on k6psul emakeel ja see keel meeldib talle väga. Ainult eesti keeles on miskipärast võimalik väljendada oma kõige peenemaid ja keerulisemaid tundeid, ajada ääretult lolli juttu, panna piiramatult sürrealistlikke ja haigeid kilde, nautida keerulistes vaidlustes keele peente nüansside ja konnotatsioonide koosmängu. Inglise keelt räägib k6ps ka täiesti vabalt ja soravalt, aga sääraseid intellektuaalseid ja emotsionaalseid elamusi ei suuda inglise keel ikkagi pakkuda. Huvitav kas see ongi vahe emakeele ja mitte-emakeele vahel või ongi eesti keel selleks kuidagimoodi parem? Teisalt jälle näiteks mingi keerulise kõrgtehnoloogilise lahenduse kirjeldamine on inglise keeles oluliselt konkreetsem ja arusaadavam kui eesti keeles.Teiseks meeldib k6psule väga eesti loodus ja kliima. On kõike -- kuuma, külma, kuiva, märga. Aastaajad on igaüks oma nägu. Ka aastad ise pole vennad. K6ps pole selline tüüp, kes siinset kliimat kiruks ja palmide alla peesitama kipuks. On ka palju ilusaid kohti: Läänemaa madalad roostikud ja lahesopid ning linnud, Saaremaa -- peaaegu igal sammul on midagi huvitavat, põhjaranniku muljetavaldav pank, Soomaa viies aastaaeg, vanad põlispuud, värvikirevad loopealsed, jõed ja järved, sood ja rabad, saared ja laiud. On palju selliseid kohti, kuhu k6ps ei julgegi minna (millest osad on ka looduskaitsealade sihtkaitsevööndid, kuhu ei tohigi ilma eriloata minna), kartes oma jälgi sinna jätta ning sellega selle koha puutumatust rikkuda. Ometi on k6ps oma mõtetes vahel nendeski kohtades ja on rõõmus, et need on olemas. Noh, mägesd ja korallriffe siin just ei ole, aga eks neid on jälle mujal :)Samas ei ole Eesti kui niisugune k6psu mõttemaailmas üldse olulsel kohal. K6ps on väga poliitika- ja kultuurikauge inimene ning ajaloost ei jaga ta ka mitte mõhkugi, aga rahvusriigi idee ning etniliste gruppide ületähtsustamine (veel hullem -- vastandamine) tundub k6psule mõttetu: pea kõik olulised probleemid ja eluvaldkonnad on oma olemuselt globaalsed ning erineva etnilise taustaga inimesed on oma olemuselt rohkem sarnased kui erinevad. Igaühel on õigus elada seal, kus ta soovib, ning muuta võimaluste piires seda kohta enda jaoks paremaks, seejuures kahjustamata kellegi teise selliseid õigusi. Mingite ajaloosündmuste erinev interpretatsioon kahe etnilise grupi liikmete poolt ei ole OLULINE PROBLEEM, sellega saab elada. Olulised probleemid on ülerahvastatus, nälg, hoolimatus, nakkushaigused, vägivald, pikaajalised pöördumatud keskkonnakahjustused jne.Ühesõnaga: k6psule meeldib Eesti maa ja keel, aga mitte rahvusriik, ning k6ps tunneb ennast palju rohkem maailmakodaniku kui eestlasena.

No comments: