Monday, September 1, 2008

Pia on juba neljakuune


Täna, 1. septembril A.D. 2008 sai Pia neljakuuseks. Ta on tänaseks omandanud juba järgmised oskused:

  • Kõhult selili ja vastupdi keeramine, mõlemale poole. Seda ta oskas vist juba kuu aega tagasi.

  • "Nganassaani keeles rääkimine", st. koogamine st. vaiksel häälel kõnelemine kasutades väljendeid nagu näiteks "nguu", "ngõngg", "ngähh", "nguku" jms. Seda ta oskas ka juba mitu kuud tagasi. Kui tal jutustamise ajal millegi suhtes rahulolematus kasvab, siis hakkab jutu sisse aina rohkem tulema "ä"-häälikuid.

  • "Kruttimine", st. ühe koha peal põrandal kõhuli olles oma orientatsiooni muutmine 360 kraadi ulatuses.

  • "Kiremine" ja "kraaksumine", st. teravate heledate häälitsuste tegemine, mis sisaldad perioodiliselt "r"-häälikut. See oskus tekkis mõnevõrra hiljem kui "nganassaani keeles rääkimine".

  • Naeratamine, kui teda kõnetada. Seda oskas Pia ka juba paar kuud tagasi.

  • Laginal naermine mingisuguste tegevuste peale. Näiteks kui talle üks teatud pehme jõehobu aeglaselt näo lähedale tuua ja siis kiiresti minema viia.

  • Esemete haaramine kahe käe vahele ning nende suhu suunamine "lätsutamise" e. suuga nende omaduste kindlaks tegemise eesmärgil. Just huvitaval kombel kahe käe vahel haaramine. Ühe käega mingit käeulatuses olevat eset haarata tal veel päris hästi ei õnnestu. Aga selle triki peaks ta ka lähiajal selgeks saama.

  • Ja veel palju muud.


No comments: